Potřebujete doma opravit dvířka od skřínky? Konečně pověsit poličky nebo dotáhnout kohoutek v kuchyni?

Obraťte se na pana Ing. Josefa Poláčka:

Telefon: +420 725 803 420
Email: polacekjosef@centrum.cz

Při kontaktu s panem Poláčkem uveďte, že jste získali telefon/email prostřednictvím těchto stránek.